عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

عکس پروفایل خدا

پروفایل خدا ایمیج فا 3 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

پروفایل خدا ایمیج فا 4 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

پروفایل خدا ایمیج فا 29 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

امشب
پیش خدا آرزویی کن
شاید
کوچکترین معجزه اش
تمام رؤیای تو باشه

پروفایل خدا ایمیج فا 30 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب صندوقچه آرزوهایم را
خواهم گشود تا نگویند از هیچ پُر است
نام تو…
یاد تو‌…
عشق تو…
افتخاریست در دارایی دلم،
دوستت دارم خدا…

پروفایل خدا ایمیج فا 27 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

این آسمان هم حق دارد بنده خدا!
وقتی هر روز چترتان بزرگتر می شود و از هم دورتر می شوید،چه دلیلی دارد باران برایتان بریزد؟
باران می بارد تا آدم ها برای خیس نشدن بیشتر به همدیگر بچسبند…

پروفایل خدا ایمیج فا 28 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

پروفایل خدا ایمیج فا 1 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

پروفایل خدا ایمیج فا 2 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 22 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 23 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 24 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

اون تنها رفیقم تو همه عالمه❤️

پروفایل خدا ایمیج فا 25 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

پروفایل خدا ایمیج فا 26 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

پروفایل خدا ایمیج فا 47 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 48 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 49 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

پروفایل خدا ایمیج فا 50 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

پروفایل خدا ایمیج فا 17 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

کاش حداقل خدا میفهمید
که چقد دلمون میشکنه وقتی
آرزوهای مارو واسه بقیه براورده میکنه 🙁

پروفایل خدا ایمیج فا 18 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

عکس پروفایل خدا

پروفایل خدا ایمیج فا 19 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

خدا

پروفایل خدا ایمیج فا 20 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

جایی نوشته بود:
“ترسناکترین داستان کوتاه تاریخ

فرض کن، بعد از مرگت، خدا بپرسد:
خب، بهشت چطور بود؟”

پروفایل خدا ایمیج فا 21 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 42 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 43 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 44 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 45 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 46 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 10 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 11 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 12 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 13 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 14 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 15 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 16 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 36 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 37 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 38 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 39 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 40 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 41 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 5 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 6 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 7 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 8 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 9 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 31 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب پروفایل خدا ایمیج فا 32 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

تو حق نداری به چیزای منفی فکر کنی..
تو ازجنس خدایی و خدا سرشار از انرژی مثبته..

پروفایل خدا ایمیج فا 33 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

پروفایل خدا ایمیج فا 34 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

بعضی شب ها آنقدر بی حوصله میشوی که
هیچ چیز نمیتواند حالت را خوب کند!
با خودت میگویی اشکال ندارد
من هم بالاخره خوب میشوم…!
گوشی ات را ور میداری و توی اینستاگرام
و تلگرام عکس ها را دیدن و
مطالب مختلف را خواندن!
یکهو به خودت می آیی و میبینی
هوا گرگ و میش شده و تو
هنوز نخوابیده ای…
حالا میخواهم
دلیل این بی حوصلگی را بررسی کنم
به خدا همین جا قسم میخورم که
بسیاری از این شب های بی حوصله
مقصر اش خودمان هستیم!
به کسانی اعتماد میکنیم که نتیجه اش میشود
همین شب ها…!!

پروفایل خدا ایمیج فا 35 - عکس پروفایل با موضوع خدا (متن عکس خدا) با رزولوشن مناسب

مطالب مرتبط

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *